вторник, 19 юни 2012 г.

Езикът на тийнейджърите, езикът на родителите ли е?


Живеем във време, в което възможностите на комуникаци­ите и технологиите изпреварват скоростта на мисленето ни и на­лагат във всекидневното общу­ване компютърния и SMS езика. Така нареченото поколение Y, т.е. тези, които само допреди 5 годи­ни бяха на 15, остави на сегаш­ните тийнейджъри чат- линг­вистиката. Тя в повечето случаи е неразбираема за родителите. Щом родителите не разбират този език, разбират ли децата си? А тийнейджърите? Какво искат да ни кажат те? Езикcът, на който говорят, нашият език ли е?
Ускоряването на “краткого­вора”, което наблюдаваме, ни принуждава да се изправим пред не най-приятната страна на семиотиката*, а именно изуча­ването на несловесните знаци и символи в семантиката** и син­таксиса***. Спестявайки време и пространство, тези сигнали пре­дават инструкции незабавно! Червените и зелените светлини на светофара са по-ефикасни от думите “спри” и “тръгни”. Черепът с кръстосани кости е картинно предупреждение да не пиете от йода. Обикновената стрелка върши много по-добра работа от надпис: “Към изхода”.
Стилизираните рисунки на иконографията (самата дума произхожда от гръцките “ейке­най”, което означава “наподо­бявам” и “графейн” - “пиша”) може в един момент напълно да изместят прецизността, която се постига от думите. Символ­ната картина заема не по-малко пространство от описателната дума, но тя е много по-оживе­на като обект за възприемане и представлява пряк път, който прескача употребата на езика. Няма по-добър пример от емо­тиконите за това как цветните, игриви картинки решително настъпват като заместител на езика. Емотиконата приема се­гашния си смисъл на “употреба на клавиатурни символи за из­образяване на картини”, когато през 1979 г. Кевин Маккензи из­ползва комбинацията от черта, последвана от затваряща скоба, тоест -), за да изрази “закачли­вост”.
И така, как да разберем на­шите тиинейджъри? Езикът, на който те говорят, е кодиран. Краткият речник, който ви предлагаме, е просто за да сте подготвени. Какво има под него – бистра вода или айсберг, това е друга тема.
Антония СТАНЕВА
* Семиотиката е наука за знаците.
** Семантиката се занимава се с отношението между знаците и техни­те означаеми.
*** Синтактиката се занимава с от­ношението между самите знаци.
Кратък речник
Ko pr? N6
Разбираме ли езика на тийнейджърите
Ko pr какво правиш
Ks как си
Np няма проблем
Ms мерси
Ae хайде (аре)
N6 нищо
Asl години, пол, местоживеене
Nz4 няма значение
Omg о, боже
LOL бурен смях
Ddz да, да, знам
Brb веднага се
връщам
Est естествено
Dr друг път
Sig сигурно
Зл ст зле сте  

Планирането и дисциплината водят до успех
Отмина една година. Една година от моя и от твоя живот. Добра или лоша,  тя никога няма да се върне.
Човек не може да мине повторно през една и съща ситуация, година, ден  и  да коригира минали пропуски. Твоят момент е днес и сега и ти можеш да го използваш.
За някой изминалата година може би е била Годината на Големия Успех. За друг -  точно обратното. За неуспехите няма да говорим. Начините човек да се провали са много и различни, защото всеки има свой уникален подход към неуспеха. А успехът? Какво представлява той? Как се измерва? Защо едни хора успяват, а други не? Има ли правила за постигане на успеха? 
Знам, че липсата на дисциплина може напълно да провали живота на човек.
Да, дисциплина, но в какво?
Има различни области за проява и възпитаване на дисциплина и самодисциплина: училище, работа, семейство, ходене на църква, молитва и още много други.
В началото на Новата година искам да ви предизвикам с няколко въпроса, свързани с дисциплината:
1. Постигнах ли целите, които си бях поставил за 2011г. ?
2. Дадох ли най- доброто от себе си като качество на труд?
3. Промених ли се към добро и в какво отношение?
4. Проявих ли упорство в изпълнение на плановете си и доведох ли ги до успешен завършек?
5. Поддържах ли добри взаимоотношения с колегите си?
6. Пропилях ли енергията си, като не съсредоточих усилията си в една посока?
7. Усъвършенствах ли се в професионално отношение?
8. Ефективно ли планирах винаги времето, енергията и приходите си?
9. Държал ли съм се по начин, който съвестта ми не би позволила?
10. Какви са новите ми цели за 2012 г.?

неделя, 26 юни 2011 г.

Игри за 6,7 годишни деца

Верига от думи

Сигурно много от вас знаят играта, при която се съставя верига от думи – последната буква на една дума е първа в следващата (например: остроВ-ВелосипеД-ДървО-ОвцА-Автомобил... Това е чудесна игра, увлича и забавлява. А за да е по-интересно, ограничете думите в някаква определена тема, например само думи, свързани с готвене – черпаК-КотлоН-НоЖ-Желатин и др. Задайте темата и засечете времето – около 5 минути. Играта може да се организира и така – участват два отбора и всеки от тях да работи в група, а може един да каже една дума, друг да му отговори и така нататък. Който не може да отговори, изгаря.

Двайсет думи

Необходим е молив и лист хартия. Всеки трябва да напише 20 думи. Не е много лесно, защото условието е във всички думи да се използва само една и съща гласна- И например: „кит”, „триъгълник”, „телевизор” и т.н. За 10 минути участниците могат да запишат думите, за които се досещат. Когато времето изтече, се преброяват буквите „И”. Печели този, които е написал най-много думи, съдържащи буквата „И”. Ако има дума, която не съдържа тази гласна, тя разбира се, се задрасква.

Да или Не

Този, който води играта си намисля една дума, а играещите по ред задават въпроси, на които може да се отговори само с „Да” или с „Не”. Този, който познае намислената дума, печели. Взема се някаква дълга дума. Задачата на всеки от участниците е да състави колкото се може повече думи от буквите на дългата дума. Например – от „трактор” може да се измислят: тор, рак, рок, ток.

Градове и държави

Тази игра е своеобразен урок по георгафия. Може да се ограничи до градове в България или пък да се играе с държави. Зависи от подготовката и желанието на участниците. Всеки си разчертава таблица с две колони, в едната са числата от 1 до 5, а в другата празни места за писане.

Един от участниците започва да казва наум азбуката, друг казва „Стоп!” С буквата на която е спряно, всички започват да запълват таблицата с градове или държави, започващи с указаната буква. Който първи запълни таблицата, сигнализира и всички спират. С 10 точки се оценява град или държава, която никой друг не е посочил, а с 5 точки – дума, която е използвана от повече от един участник.

неделя, 19 юни 2011 г.

Фина моторикаС названието фина моторика се обозначават фините движения на пръстите на ръцете.
При раждането си детето държи пръстите си свити в юмрук, движенията се извършват от ръката. Постепенно детето се научава да борави и с пръстите си. Растейки и развивайки се, детето започва да прави все по прецизни и координирани движения с пръстите и ръцете.
Д-р Мария Монтесори говори за това, че ръцете са инструмент на мозъка, т.е. развивайки моториката на ръцете, се развива ума на детето.
Моториката оказва влияние върху развитието на паметта и мисленето, говорната реч и писането, логическото мислене и концентрацията.


При деца с неразвита моторика се наблюдават и нарушения в оцветяването, писането по контур, говорене, рязане с ножица. Когато пише или оцветява, детето бързо се уморява, губи интерес от заниманието и се отказва.


Ето защо развитието на фината моторика е много важно в ранна детска възраст, преди постъпване в първи клас. Упражняването на пръстите ще помогне на детето в по нататъшното му израстване в училище.
Тук ще изброя някои упражнения за развитие на фината моторика:
- събиране на дребни предмети с цяла длан и с два пръста
- боравене с лъжица – загребване с лъжица и пресипване на дребни предмети от един съд в друг
- пресипване от един съд в друг – примерно изливане на вода от пълно шише в празно
- редене на кубчета – едно до друго или едно върху друго
- нанизване на мъниста
- късане на хартия
- рязане с ножица
- моделиране с пластелин
- работа с конструктор
- лепене
- оцветяване
- защипване с щипки и кламери
- редене на пъзел
- писане от точка до точка
- писане по контур
Овладяването на фините движения е дълъг процес. Изисква монго упражнения и постоянство. Колкото по-рано детето започне да се занимава с тези игри, толкова ефекта ще бъде по-голям.

Защо са полезни арт заниманията?

Подобряват фината моторика

Рязане с ножица, прегъване на хартия, лепене, моделиране с пластилин и глина, рисуване с боички, флумастери и моливи и много други, влияят върху двигателните умения на ръката.

Развиват умението за решаване на проблеми

Когато детето твори – рисува, лепи, изрязва, майстори – то прави избор, решава, какво да използва или какво не.

Дали да нарисува слънцето жълто или зелено?

Дали къщата да бъде кръгла или квадратна?

Тези и много други въпроси, които възникват при работата с творчески материали, ще покажат на малкото човече пътя към взимането на правилното решение.

Насърчават себеизразяването

Изкуството е мощен инструмент, който дава на децата възможност да изразят своите мисли и емоции, много преди да могат напълно да се изразяват с думи.

Развиват въображението

Възрастта от 3 до 7 години е най-благоприятна за развитие на въображението. Тогава детският ум е най-пластичен и най-възприемчив и така се създават благоприятни условия за появата и ръзвитието на въображението .

Развиват креативността

Или с други думи казано развиват способността да се видят нещата в друга необичайна светлина. Използвайте различни отпадъчни материали в творческите занимания на детето, така ще му помогнете да развие своята креативност. Такива могат да бъдат ролките от тоалетна хартия, пластмасови шишета, кутии от храни и обувки, стари вестници и списания, капачки от шишета и много други.

Развиват чувството за естетика

Посещавайте заедно изложби на различни художници, изложби на детски творби, музеи и различни нестандартни изложения. Коментирайте и разговаряйте с детето за това, кое е хубаво, красиво и оригинално.

Защо това е така?

Какво според детето е красиво.

Защо това нещо му харесва, а друго не.

Изключително важно е участието на родителите в насърчаването на творческите изяви на малките деца.

Участвайте активно и заедно с детето си в тези занимания. Детето ще черпи от вас много идеи и това ще развие въображението и ще подхрани творческия му потенциал.

Осигурете всякакви и разнообразни творчески материали.

Покажете на детето как да борави със всеки един материал.

Не изисквайте и не критикувайте детето, а просто го оставете да изрази себе си.

вторник, 3 май 2011 г.

Тълковен речник

колоритна, колоритно, мн. колоритни, прил.
1. Който е богат на багри. Колоритна картина. Колоритен пейзаж.
2. Прен. За език, стил – който е изразителен.
3. Прен. За човек – който се отличава с особени качества; който изпъква, впечатлява. Колоритна личност.

Синонимен речник

(прил.) оцветен, обагрен, украсен
(прил.) живописен, картинен, ярък
(прил.) жив, оживен, цветист

Българо-Английски речник

colourful, vivid, picturesque
КОЛОРИТЕН стил a colourful/vivid style, a style full of colour
колоритна личност a colourful personality


Колорит

Интересно! “КОЛОР”- в превод от латински означава “ ЦВЯТ” От него произлиза думата “КОЛОРИТ”- съчетаване на цветовете в картината. Колоритът в една картина може да бъде: ТОПЪЛ, СТУДЕН, ЯРЪК, ТЪМЕН….