вторник, 19 юни 2012 г.

Езикът на тийнейджърите, езикът на родителите ли е?


Живеем във време, в което възможностите на комуникаци­ите и технологиите изпреварват скоростта на мисленето ни и на­лагат във всекидневното общу­ване компютърния и SMS езика. Така нареченото поколение Y, т.е. тези, които само допреди 5 годи­ни бяха на 15, остави на сегаш­ните тийнейджъри чат- линг­вистиката. Тя в повечето случаи е неразбираема за родителите. Щом родителите не разбират този език, разбират ли децата си? А тийнейджърите? Какво искат да ни кажат те? Езикcът, на който говорят, нашият език ли е?
Ускоряването на “краткого­вора”, което наблюдаваме, ни принуждава да се изправим пред не най-приятната страна на семиотиката*, а именно изуча­ването на несловесните знаци и символи в семантиката** и син­таксиса***. Спестявайки време и пространство, тези сигнали пре­дават инструкции незабавно! Червените и зелените светлини на светофара са по-ефикасни от думите “спри” и “тръгни”. Черепът с кръстосани кости е картинно предупреждение да не пиете от йода. Обикновената стрелка върши много по-добра работа от надпис: “Към изхода”.
Стилизираните рисунки на иконографията (самата дума произхожда от гръцките “ейке­най”, което означава “наподо­бявам” и “графейн” - “пиша”) може в един момент напълно да изместят прецизността, която се постига от думите. Символ­ната картина заема не по-малко пространство от описателната дума, но тя е много по-оживе­на като обект за възприемане и представлява пряк път, който прескача употребата на езика. Няма по-добър пример от емо­тиконите за това как цветните, игриви картинки решително настъпват като заместител на езика. Емотиконата приема се­гашния си смисъл на “употреба на клавиатурни символи за из­образяване на картини”, когато през 1979 г. Кевин Маккензи из­ползва комбинацията от черта, последвана от затваряща скоба, тоест -), за да изрази “закачли­вост”.
И така, как да разберем на­шите тиинейджъри? Езикът, на който те говорят, е кодиран. Краткият речник, който ви предлагаме, е просто за да сте подготвени. Какво има под него – бистра вода или айсберг, това е друга тема.
Антония СТАНЕВА
* Семиотиката е наука за знаците.
** Семантиката се занимава се с отношението между знаците и техни­те означаеми.
*** Синтактиката се занимава с от­ношението между самите знаци.
Кратък речник
Ko pr? N6
Разбираме ли езика на тийнейджърите
Ko pr какво правиш
Ks как си
Np няма проблем
Ms мерси
Ae хайде (аре)
N6 нищо
Asl години, пол, местоживеене
Nz4 няма значение
Omg о, боже
LOL бурен смях
Ddz да, да, знам
Brb веднага се
връщам
Est естествено
Dr друг път
Sig сигурно
Зл ст зле сте  

1 коментар:

  1. Благодаря ти, Тони, за тази кратка, ясна и информативна статия! :)

    ОтговорИзтриване